Γεωμετρία της Ψυχής

Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Ηλικία:
Ημέρα γέννησης:
0 χρονών 10 χρονών 20 χρονών 30 χρονών 40 χρονών 50 χρονών 60 χρονών 70 χρονών Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Μ 1-2 2-3 3-4 6-7 7-8 8-9 11-12 12-13 13-14 16-17 17-18 18-19 21-22 22-23 23-24 26-27 27-28 28-29 31-32 32-33 33-34 36-37 37-38 38-39 41-42 42-43 43-44 46-47 47-48 48-49 51-52 52-53 53-54 56-57 57-58 58-59 61-62 62-63 63-64 66-67 67-68 68-69 78-79 77-78 76-77 73-74 72-73 71-72 75 χρ. 45 χρ. 65 χρ. 55 χρ. 15 χρ. 25 χρ. 5 χρ. 35 χρ.

Προσωπικός Προορισμός:

Κοινωνικός Προορισμός:

Ουρανός: Curly bracket Πατέρας: Curly bracket
Γη: Μητέρα:

Πνευματικός Προορισμός:

Ηλικία Εισόδου:

Χάρτης Υγείας

Φυσικό Σώμα Ενεργειακό Σώμα Συναισθηματικό Σώμα Τσάκρα
7. Σαχασράρα
6. Άτζνα
5. Βισούντα
4. Αναχάτα
3. Μανιπούρα
2. Σβαντιστάνα
1. Μουλαντχάρα
Σύνολο

Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Ηλικία:
Ημέρα γέννησης:
0 χρονών 10 χρονών 20 χρονών 30 χρονών 40 χρονών 50 χρονών 60 χρονών 70 χρονών Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Μ 1-2 2-3 3-4 6-7 7-8 8-9 11-12 12-13 13-14 16-17 17-18 18-19 21-22 22-23 23-24 26-27 27-28 28-29 31-32 32-33 33-34 36-37 37-38 38-39 41-42 42-43 43-44 46-47 47-48 48-49 51-52 52-53 53-54 56-57 57-58 58-59 61-62 62-63 63-64 66-67 67-68 68-69 78-79 77-78 76-77 73-74 72-73 71-72 75 χρ. 45 χρ. 65 χρ. 55 χρ. 15 χρ. 25 χρ. 5 χρ. 35 χρ.

Προσωπικός Προορισμός:

Κοινωνικός Προορισμός:

Ουρανός: Curly bracket Πατέρας: Curly bracket
Γη: Μητέρα:

Πνευματικός Προορισμός:

Ηλικία Εισόδου:

Χάρτης Υγείας

Φυσικό Σώμα Ενεργειακό Σώμα Συναισθηματικό Σώμα Τσάκρα
7. Σαχασράρα
6. Άτζνα
5. Βισούντα
4. Αναχάτα
3. Μανιπούρα
2. Σβαντιστάνα
1. Μουλαντχάρα
Σύνολο

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι

Κοινοί Στόχοι:

Συνεργασία:

Ένωση:

Ουρανός: Curly bracket Πατέρας: Curly bracket
Γη: Μητέρα: