Δραστική Αποδοχή

Δραστική Αποδοχή

  1. Αναγνωρίζω πως δυσκολεύομαι να αποδεχθώ τον/την_________ έτσι όπως είναι. Τα θέματα που αντιμετωπίζουμε στην αλληλοεπίδραση μας είναι:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Τώρα που σκέφτομαι αυτό το άτομο αισθάνομαι (περιέγραψε όλα τα συναισθήματα που νιώθεις. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Σέβομαι τα συναισθήματά μου. Αναγνωρίζω πως είναι το δικαίωμά μου να έχω όλα αυτά τα συναισθήματα σε σχέση με αυτό το άτομο και παίρνω την ευθύνη για αυτά. Κατανοώ την αξία αυτών των συναισθημάτων επειδή μου δίνουν την δυνατότητα να καταλάβω τι αισθάνομαι για αυτό το άτομο.

Συμφωνώ__________ Δεν συμφωνώ__________

4. Ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνω πως γίνεται αυτό, όμως είμαι έτοιμος(-η) να υποθέσω πως αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη ζωή μου με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Μπορεί ο σκοπός του ήταν να μου δώσει την δυνατότητα να μάθω και να θεραπευτώ.

Συμφωνώ__________ Δεν συμφωνώ__________

5. Αποδέχομαι πως μπορεί να χρησιμοποίησα αυτόν τον άνθρωπο για να βιώσω τον πόνο του διαχωρισμού. Όπως και να θυμηθώ και να θεραπεύσω παρόμοιες καταστάσεις πόνου και διαχωρισμού με άλλους σημαντικούς ανθρώπους/καταστάσεις στη ζωή μου.

Παράδειγμα:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Τώρα γνωρίζω πως αυτός ο άνθρωπος τον οποίο εγώ κατηγορούσα και του στέρησα την Αγάπη μου, είναι ο συνοδοιπόρος στον Δρόμο της Αφύπνισης μου για να κατανοήσω ποιοι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Όπως και ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους στέρησα την Αγάπη μου στο παρελθόν. Και ότι όλοι εμείς είμαστε Ένα.

Συμφωνώ__________ Δεν συμφωνώ__________

6. Αναγνωρίζω πως δεν υπάρχει απαίτηση να συμπαθώ αυτόν τον άνθρωπο σε φυσική του μορφή ή να δικαιολογήσω τις πράξεις του, όμως είμαι έτοιμος(-η) να δω το Φως μέσα του και να αναγνωρίσω πως η ψυχή του είναι αγνή και καθαρή και αποτελεί κομμάτι του Όλον.

Συμφωνώ__________ Δεν συμφωνώ__________

7. Τώρα αισθάνομαι την ένωση με αυτόν τον άνθρωπο και τον ευχαριστώ για τον ρόλο που έπαιξε στην ζωή μου

Συμφωνώ__________ Δεν συμφωνώ__________

Ημερομηνία

                                    Υπογραφή

DMCA.com Protection Status